Τ’ Άχολο Περιστέρι (The Carefree Dove), CD

Τ’ Άχολο Περιστέρι (The Carefree Dove), CD

Views: 555(P) + © 2005 APELLA NOTA Folk Music Productions • Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία www. karpathos.net/ApellaNota • All rights reserved. Duplication prohibited by law. Liner Notes in English listed below Greek text… Ο δίσκος «Τ’ Άχολο Περιστέρι» περιέχει αποσπάσµατα από ηχογραφήσεις που έγιναν από το 1996 µέχρι και το 2005 µε επίκεντρο το Όθος […]

οι ξενιτεμένοι (WHEN THE YEARNING RIVERS RUN)

οι ξενιτεμένοι (WHEN THE YEARNING RIVERS RUN)

By
Aug 1, 2000
No Comments

Views: 1364SONGS AND DANCES OF KARPATHOS This  album was originally produced in the US in 1989 at a very low circulation (LP and Cassette Tape). The new version was digitally remastered and  produced by Apella Nota in 2000 as AN-101. The CD contains 7 studio recorded Karpathian songs, featuring Yannis Panagiotou (Lyra & Vocals), Manolis Panagiotou […]

MUSIQUE DU MONDE (Music from the World)

By
Jan 1, 1996
No Comments

Views: 269This CD is one of the best live recordings from the village of Olympos, made by Prof. Domonique Buscail in 1994 and 1995 on location. The album contains both instrumental music (Sousta & Pano Choros) as well as Mandhinades and the famous Syrmatikos. Michalis Zografidis plays Lira, Andonis Zografidis plays bagpipe, and Yannis Prearis […]

Grece: Chansons et danses populaires (Collection Samuel Baud-Bovy)

By
Jan 1, 1989
No Comments

Views: 309Samuel Baud-Bovy, spent several years in Greece around 1929-1931, where he studied the folk music of Dodecanese. He collected around 281 songs, which were published in the two volumes of “Chansos du Dodecanese”, Athens 1935, 1938. The first two tracks of this album come from the island of Karpathos, and represent perhaps the oldest […]