Ένα «μήνυμα» από το παρελθόν

Ένα «μήνυμα» από το παρελθόν

Visits: 247Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της παρουσίασης μου για τη συμμετοχή της Καρπάθου στην Εθνεγερσία έπεσε το μάτι μου σε μια χαρακτηριστική γραφή από ένα «νομικό έγγραφο», που απεικονίζεται παρακάτω: