Ενα ακόμη μήνυμα από το παρελθόν

Posted by on Nov 17, 2021 in Ιστορία | No Comments

Views: 191

«…Οι Καρπάθιοι, πειθόμενοι εις την ένορκον και πασιφανή διακήρυξιν των συνελεύσεων του Έθνους, ότι όλοι όσοι έλαβον τα όπλα εις τον ιερόν τούτον αγώνα, είναι ένα αδιάσπαστονΈθνος, ήλπιζάν δικαίως να είναι μέλη συνολοπληρωτικά του Ελληνικού Κράτους …»

Μοναδική είιναι η παραπάνω ρήση του στην επιστολή που έστειλε ο Χατζηλίας Οικονόμου με το Γεώργιο Ψαρουδάκη στον Ι. Καποδίστρια (Αυγουστος 1829), διαμαρτυρόμενος για την μη ενσωμάτωση της Καρπάθου στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος.

Ένα άλλο μήνυμα το Χ.Ο. θα βρείτε στο σχετικό άρθρο: https://www.karpathos.net/1281

Περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο για το Χ.Ο. στην καρπαθοπαίδεια: https://kpedia.karpathos.net/276