Σκοποί της Καρπάθου

του φευγού (της νύχτας)
(Όλυμπος)
Της Νύχτας
(Μεσοχώρι)
Ζουμπούλι
(Μεσοχώρι)
Αλέντι
(Κάσος)
Πάθος
(Κάσος)
Σούστα (Νταργάκη)
(Όλυμπος)
Πεύκος (Ι. Γεργατσούλη)
(Απέρι)
Βωλαδιότικος (Ι. Γεργατσούλη)
(Απέρι)
Πάνω Χορός
(Όλυμπος)
Πάνω Χορός - Ι. Παυλίδης
(Όλυμπος)


Η εφαρμογή αυτή σας επιτρέπει να ακούσετε σκοπούς και μελωδίες, όπως ερμηνεύονται σε διάφορες περιοχές της Καρπάθου και Κάσου.
Η εφαρμογή βρίσκεται ακόμη σε πρώϊμο στάδιο ανάπτυξης.

Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Μανόλης Μ. Τσαγκάρης, (©2020)