Διαθέσιμες Ψηφιακές Γεωπινακίδες

Μητροπολιτικός Ιερός Ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου
(Απέρι)
Πλατεία Μητροπόλεως
(Απέρι)
Δημόσια Βρύση Πάνω-Απερίου #3
(Απέρι)
Οδός Χατζηλία Οικονόμου
(Απέρι)


The Karpathos GeoSign Project στην Καρπαθοπαίδεια.